logo

Grevelingenstraat 10
3522 PR Utrecht


Verwijzing


Om voor een vergoede behandeling in de generalistische basis GGZ in aanmerking te komen is een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Op deze verwijsbrief moet in ieder geval vermeld staan:

  • De naam en adres gegevens en geboortedatum van de cliënt.
  • De reden voor verwijzing.
  • De vermelding dat het om een verwijzing naar de generalistische basis GGZ (GB-GGZ) gaat.
  • Dat er sprake is van het vermoeden van een DSM V stoornis. Of als de huisarts zelf een stoornis heeft vastgesteld de door de huisarts vastgestelde stoornis
  • De naam en adres gegevens én zogenaamde AGBcode van de huisarts

Als de behandeling niet wordt vergoed is de eerstelijnspsycholoog ook zonder verwijsbrief toegankelijk.

 


Deze pagina is het laatst gewijzigd op: 2021-12-29 16:47:04 en is aangemaakt op: 2009-05-22 13:54:14

Gemaakt door Mark Kamsma © 2010 - 2024 | Made by Mark Kamsma © 2010 - 2024