logo

Grevelingenstraat 10
3522 PR Utrecht


Wanneer naar de psycholoog?


 

U bent door uw huisarts doorverwezen naar een psycholoog in de generalistische basis GGZ (voorheen eerstelijnspsychologische zorg)

Uw huisarts heeft geconstateerd dat u baat heeft bij gesprekken met een psycholoog. Op grond van uw klachten heeft hij u doorverwezen naar een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ. Het kan zijn dat u eerst gesprekken heeft gehad met een praktijkondersteuner maar u kunt ook direct worden doorverwezen.

Wat doet een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ?

De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. Een psycholoog behandelt daarin vrij kortdurend. Denk aan 5 tot 15 consulten. Hij heeft daarvoor een aantal methoden en “tools”  tot zijn beschikking.

Wij behandelen volwassen cliënten met uiteenlopende problematiek. Daarbij kunt u denken aan angstklachten, depressieve klachten, psychosomatische klachten, gevolgen van traumatische ervaringen, eetproblemen.

Ook overbelastingsklachten en relatieproblemen horen bij ons behandelaanbod, maar vallen wel buiten de verzekerde zorg.

De psycholoog zal met u bespreken in hoeveel gesprekken hij verwacht u te kunnen helpen 

Opbouw behandeling

In het eerste gesprek bespreken we wat voor u de reden is om hulp te zoeken en maken we samen met u een inschatting of onze hulp daarbij resultaat kan hebben. Tijdens de eerste twee gesprekken ligt de nadruk op de diagnostiek: een goed beeld van u en uw klachten. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van testdiagnostiek. Aan de hand daarvan stellen we samen een behandelplan op, waarin we afspreken wat voor u de behandeldoelen zijn.

Vanaf dat moment beginnen we met de behandeling, die we met u regelmatig en waar nodig mondeling of met vragenlijsten evalueren. Aan het einde van de behandeling bespreken we vaak een terugvalpreventieplan.

Methoden

In onze praktijk werken we met verschillende behandelmethoden, waaronder CGT, kortdurende schemagerichte therapie, EMDR, oplossingsgerichte psychotherapie.

CGT (Cognitieve Gedrags Therapie) richt zich op het verband tussen gevoelens, gedrag en gedachten.

Schemagerichte therapie doet dit ook en gaat uit van onderliggende, vaak lang bestaande patronen die een sterke invloed hebben op denken, doen, voelen en waarnemen

EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) is een behandeling die vooral bij de gevolgen van traumatische ervaringen wordt ingezet.

Oplossingsgerichte psychotherapie gaat uit van de mogelijkheden en de kracht van de cliënt en probeert die te benutten en versterken.

E-health. De face to face behandeling op de praktijk kan ondersteund worden door e-healthmodules. Ook online consulten zijn mogelijk. Wij gebruiken hiervoor de modules van Therapieland

Wat kost het?

Sinds 2014 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico.

Eigen risico

Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u per kalenderjaar eerst zelf moet betalen, voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. Dit geldt voor al uw zorgkosten bij elkaar opgeteld, zoals specialistenbezoek of medicijnen. Huisartsenzorg valt trouwens niet onder het eigen risico. In 2023 is het eigen risico €385,- per persoon in totaal. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

Wanneer wordt de behandeling vergoed vanuit de basisverzekering?

Er dient sprake te zijn van een psychische stoornis. Denk hierbij aan depressie, angststoornis, psychosomatische stoornissen, eetstoornissen.

De behandeling wordt niet vergoed voor sommige stoornissen en de psychische problemen die niet onder de stoornissen vallen. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering. Soms is uw werkgever bereid om aan de kosten bij te dragen. Informeer bij uw psycholoog en uw zorgverzekeraar of uw behandeling vergoed wordt voordat u begint aan het traject! 

Constateert de psycholoog dat u niet binnen de Generalistische Basis GGZ geholpen kunt of mag worden, dan verwijst hij u terug naar de huisarts. Mogelijk is dan een verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ nodig of is juist de hulp die de huisarts met de POH-GGZ kan bieden voldoende.

Als u ervoor kiest om toch bij de psychologenpraktijk in behandeling te gaan terwijl er geen sprake is van verzekerde zorg (denk bijvoorbeeld aan relatieproblemen of overbelastingsproblematiek), dan komt de behandeling voor uw eigen rekening.

Wie betaalt de rekening?

Psychologenpraktijk de Greev’ heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. De rekening gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar die hooguit nog het eigen risico met u verrekent.

Als de behandeling niet wordt vergoed dan krijgt u daar zelf de rekening van. Psychologenpraktijk de Greev’ laat dit uitvoeren door Infomedics.

Bent u verhinderd? Bel uw afspraak tijdig af.

Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Bent u plotseling verhinderd? Belt u dan alstublieft tijdig af. Dit kunt u kosteloos doen tot 24 uur van te voren. Anders wordt het consult bij u in rekening gebracht.

Nog vragen?

Zorg te allen tijde dat u goed weet waar u aan toe bent. Overleg bij twijfel met uw psycholoog en/of vraag informatie op bij uw zorgverzekeraar.

 

 

 


Deze pagina is het laatst gewijzigd op: 2023-01-25 15:50:53 en is aangemaakt op: 2009-05-22 14:10:13

Gemaakt door Mark Kamsma © 2010 - 2024 | Made by Mark Kamsma © 2010 - 2024