logo

Grevelingenstraat 10
3522 PR Utrecht


Tarieven en verrichtingenlijst


In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de verrichtingen voor zover die binnen de basisverzekering vallen. 

De in de tabel vermelde tarieven betreffen de door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgestelde maximumtarieven. Zorgverzekeraars vergoeden aan de psycholoog hier tussen de 80% en 95% van. Voor u als cliënt maakt dat niet uit, want u krijgt de behandeling gewoon vergoed. U betaalt hier dus zelf niets aan bij. Wel wordt het door de zorgverzekeraar met uw eigen risico verrekend, dat voor alle medische kosten per jaar geldt, behalve huisartsenzorg. Het betreft het eigen risico uit het jaar waarin de behandeling is gestart.

Als u ervoor kiest verzekerde zorg zelf te betalen dan geldt het NZa tarief.

Jeugdzorg voor cliënten tot 18 jaar door onze praktijk wordt vanaf 2018 niet meer vergoed. Omdat de administratieve lasten hiervoor te groot werden zijn we geen contract meer met gemeentes aangegaan. Particuliere trajecten blijven mogelijk.

Een consult duurt drie kwartier. Voor de psycholoog geldt daarnaast een kwartier voorbereidings- en uitwerkingstijd.

Prestatieomschrijving: Duur: NZa Tarief 2020
180001 Product Kort ca 5 consulten € 503,47
180002 Product Middel ca 8 consulten € 853,38
180003 Product Intensief ca 12 consulten € 1383,65
180004 Product Chronisch ca 12 consulten per jaar € 1330,98
180005 Onvolledig Behandeltraject 1 à 2 consulten € 219,78

In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de verrichtingen en de bijbehorende tarieven voor zover die buiten de verzekerde zorg vallen. Voor deze particuliere zorg hanteren wij het onderstaande praktijktarief per consult.

Een hele zitting duurt drie kwartier. Voor de psycholoog geldt daarnaast een kwartier voorbereidings- en uitwerkingstijd.

Prestatieomschrijving: Duur: NZa tarief 2020 Praktijktarief 2020
198300 Overig Product Consult 1 consult € 110,27 € 92,00

Deze pagina is het laatst gewijzigd op: 2020-01-11 17:00:38 en is aangemaakt op: 2009-05-22 11:17:29

Gemaakt door Mark Kamsma © 2010 - 2020 | Made by Mark Kamsma © 2010 - 2020