logo

Grevelingenstraat 10
3522 PR Utrecht


Tarieven en verrichtingenlijst


In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de meest voorkomende zorgprestaties voor zover die binnen de basisverzekering vallen. 

De in de tabel vermelde tarieven betreffen de door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgestelde maximumtarieven. Zorgverzekeraars vergoeden aan de psycholoog hier tussen de 80% en 96% van. Voor u als cliënt maakt dat niet uit, want u krijgt de behandeling gewoon vergoed. U betaalt hier dus zelf niets aan bij. Wel wordt het door de zorgverzekeraar met uw jaarlijkse eigen risico verrekend, dat voor alle medische kosten per jaar geldt, behalve huisartsenzorg en kraamzorg. 

Als u ervoor kiest verzekerde zorg zelf te betalen dan geldt het NZa tarief.

Jeugdzorg voor cliënten tot 18 jaar door onze praktijk wordt vanaf 2018 niet meer vergoed. Omdat de administratieve lasten hiervoor te groot werden zijn we geen contract meer met gemeentes aangegaan. Particuliere trajecten blijven mogelijk.

In de onderstaande tabel staat per consult de contacttijd (directe tijd) vermeld. Voor de psycholoog geldt daarnaast voorbereidings- en uitwerkingstijd (indirecte tijd).

Prestatieomschrijving: Duur: NZa Tarief 2022
CO0302 consult diagnostiek 30 minuten € 101,78
CO0432 consult diagnostiek 45 minuten € 142,31
CO0562 consult diagnostiek 60 minuten € 163,37
CO0822 consult diagnostiek 90 minuten € 244,07
CO0367 consult behandeling 30 minuten € 85,16
CO0497 consult behandeling 45 minuten € 120,99
CO0627 consult behandeling 60 minuten € 143,71
CO0887 consult behandeling 90 minuten € 216,11

 

In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de verrichtingen en de bijbehorende tarieven voor zover die buiten de verzekerde zorg vallen. Voor deze particuliere zorg hanteren wij het onderstaande praktijktarief per consult.

Prestatieomschrijving: Duur: NZa tarief 2022 Praktijktarief 2022
OV0012 consult niet verzekerde zorg 45 minuten € 117,33 € 97,50

Deze pagina is het laatst gewijzigd op: 2021-12-29 17:20:12 en is aangemaakt op: 2009-05-22 11:17:29

Gemaakt door Mark Kamsma © 2010 - 2022 | Made by Mark Kamsma © 2010 - 2022