logo

Grevelingenstraat 10
3522 PR Utrecht


Loopbaan-coaching


Onze visie op loopbaan-coaching:

Het Big Five persoonlijkheidsonderzoek en inzicht in oude patronen als basis voor een degelijke keuze.

In het werk kan je persoonlijkheid heel bepalend zijn voor je functioneren. Een volgende stap in je loopbaan kan mede door dit onderzoek en coaching weloverwogen genomen worden. Deze manier van coaching is met name geschikt als je de verschillende aspecten van je persoonlijkheid en het inzicht in oude patronen mee wilt nemen in je loopbaankeuze. Zeker als je bewuster wilt kiezen in je loopbaan, of een grote verandering overweegt, is het belangrijk te weten:

  1. Hoe je persoonlijkheidsprofiel (bestaande uit 30 facetten) daar wel of niet bij aansluit
  2. Welke oude patronen een dominante rol kunnen spelen bij je keuze.

De onbewuste oude patronen die hier bedoeld worden zijn patronen die in je jeugd gevormd zijn. Deze patronen veroorzaken dikwijls emotionele en gedragsmatige valkuilen. Je kunt die leren zien en bewust worden, via een gestructureerd leerproces. Een scherpe – soms confronterende – analyse van de oude patronen geeft inzicht in hoe deze je keuze en reacties beïnvloeden. Het persoonlijkheidsonderzoek (Big Five) heeft bij loopbaan-coaching een ander doel dan bij een assessment als onderdeel van een sollicitatie procedure. In deze vorm van loopbaan-coaching betreft het een persoonlijk diepte-onderzoek. Het beeld dat hierbij ontstaat wordt gecompleteerd met het profiel dat uit de oude patronen komt. Beide vullen elkaar aan, en verschaffen een goed overzicht en inzicht in je gedrag, je emoties en je overtuigingen. Dit overzicht en inzicht is de basis voor meer bewuste keuzes. Het is voor veel mensen ook een diepgaande interventie, gericht op duurzame persoonlijke ontwikkeling, die verder gaat na de keuze in hun loopbaan. Voor het onderzoek gebruiken we wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten.

Een compleet traject :

  • Intake
  • Vragenlijst-afname Big Five (online)
  • 1 uur coaching / bespreking resultaten Big Five met schriftelijke rapportage
  • Vragenlijst afname patronen (online)
  • 2 sessies waarbij de resultaten van de patronen interactief besproken worden, met opdrachten na iedere sessie
  • Afsluitende sessie waarbij we voorsorteren op de te maken keuze.

De loopbaan-coaching wordt uitgevoerd door Adwin Konsten.


Deze pagina is het laatst gewijzigd op: 2021-01-12 10:14:39 en is aangemaakt op: 2021-01-12 10:10:25

Gemaakt door Mark Kamsma © 2010 - 2024 | Made by Mark Kamsma © 2010 - 2024