logo

Grevelingenstraat 10
3522 PR Utrecht


Vergoeding


Vanaf 2022 is in de GGZ een nieuw bekostigingssysteem van kracht: het zorgprestatiemodel. Dat betekent dat vanaf dat moment consulten per maand gedeclareerd worden. Het tarief per consult wordt bepaald door de duur van het consult. Onderliggend blijft het vaststellen van een product van de generalistische basis GGZ de komende jaren nog verplicht. 

Hoewel er meestal geen strikte grenzen gelden voor het aantal consulten per behandeling, blijven wij ons in onze praktijk richten op behandelingen die binnen de reikwijdte van de generalistische basis GGZ vallen. Daarbij gebruiken we vanaf 2022 een belangrijke ondersteuning om een inschatting te maken van de te verwachten duur en intensiteit van de behandeling: de zorgvraagtypering. Aan de hand van een aantal vragen brengen we daarmee de belangrijkste klachten en probleemgebieden in kaart.

U krijgt van de zorgverzekeraars met wie wij een contract hebben afgesloten de behandeling vergoed. Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Dit betreft:

  • Zilveren Kruis en aangesloten verzekeraars
  • VGZ en aangesloten verzekeraars
  • CZ/OHRA en aangesloten verzekeraars
  • Menzis en aangesloten verzekeraars
  • Caresq
  • ASR
  • ENO
  • ONVZ
  • DSW
  • Zorg en Zekerheid 

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig én moet er sprake zijn van een psychische stoornis die onder de verzekerde zorg valt.

De vergoeding geldt voor cliënten van 18 jaar en ouder. Vanaf 2018 hebben wij om administratieve redenen geen contract meer met gemeentes en wordt jeugdzorg voor cliënten tot 18 jaar niet meer vergoed. Particuliere trajecten blijven wel mogelijk.

De psycholoog stelt in één à twee gesprekken vast of er inderdaad sprake is van een stoornis waarvan de behandeling voor een vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking komt.

Mocht er ondanks de verwijzing toch geen sprake zijn van een stoornis dan worden de eerste diagnostische consulten wel nog vergoed.

Als er geen sprake is van verzekerde zorg kunt u ook in overleg met de psycholoog kiezen voor een particulier traject. De kosten zijn dan voor uw eigen rekening. Voor consulten die buiten de vergoeding vallen geldt het praktijktarief (zie: tarieven- en verrichtingenlijst)

Betaling:

Wij maken voor onze financiële administratie gebruik van het factoreringsbedrijf Infomedics.

De nota’s die uw zorgverzekeraar vergoedt gaan rechtstreeks naar de verzekeraar. U ziet daar niets van. Wel kunnen nota's door uw zorgverzekeraar met u verrekend worden met een eventueel nog openstaand eigen risico.

Annuleren van gesprekken:

Bij verhindering kunt u kosteloos tot 24 uur van tevoren (in werkdagen) een gesprek afzeggen. Indien u een consult niet tijdig annuleert, zijn de kosten van dit consult voor eigen rekening, ze worden niet vergoed door uw verzekeraar.

Ten aanzien van de betaling zijn de algemene betalingsvoorwaarden van het Nederlands Instituut van Psychologen van kracht.
(zie: betalingsvoorwaarden)


Deze pagina is het laatst gewijzigd op: 2022-12-17 09:56:36 en is aangemaakt op: 2009-05-22 13:48:33

Gemaakt door Mark Kamsma © 2010 - 2024 | Made by Mark Kamsma © 2010 - 2024