logo

Grevelingenstraat 10
3522 PR Utrecht


Vergoeding


Vanaf 2014 is de eerstelijnspsychologische zorg vervangen door de generalistische basis GGZ.

Dit betekent dat u van de zorgverzekeraars met wie wij een contract hebben afgesloten de behandeling vergoed krijgt. Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Dit betreft:

  • Zilveren Kruis en aangesloten verzekeraars
  • VGZ en aangesloten verzekeraars
  • CZ/OHRA en aangesloten verzekeraars
  • Menzis en aangesloten verzekeraars
  • De verzekeraars die onder Multizorg VRZ vallen
  • DSW
  • De Friesland Zorgverzekeraar 

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig én moet er sprake zijn van een psychische stoornis.

De vergoeding geldt voor cliënten van 18 jaar en ouder. Vanaf 2018 hebben wij om administratieve redenen geen contract meer met gemeentes en wordt jeugdzorg voor cliënten tot 18 jaar niet meer vergoed. Particuliere trajecten blijven wel mogelijk.

De psycholoog stelt in één à twee gesprekken vast of er inderdaad sprake is van een stoornis waarvan de behandeling voor een vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking komt. Als dat zo is en u besluit samen een behandeling aan te gaan zal de psycholoog met u een behandeling in één van de producten 'kort', 'middel', 'intensief' of 'chronisch' starten. De keuze van de zwaarte van het traject hangt af van de ernst van de zorgvraag.

Mocht er ondanks de verwijzing toch geen sprake zijn van een stoornis dan kan het product 'onvolledig behandeltraject' worden gedeclareerd. Als er geen sprake is van verzekerde zorg kunt u ook in overleg met de psycholoog kiezen voor een particulier traject. De kosten zijn dan voor uw eigen rekening. Voor consulten die buiten de vergoeding vallen geldt het praktijktarief (zie: tarieven- en verrichtingenlijst)

Betaling:

Wij maken voor onze financiële administratie gebruik van het factoreringsbedrijf Fa-med.

De nota’s die uw zorgverzekeraar vergoedt gaan rechtstreeks naar de verzekeraar. U ziet daar niets van. Wel kunnen nota's door uw zorgverzekeraar met u verrekend worden met een eventueel nog openstaand eigen risico.

Annuleren van gesprekken:

Bij verhindering kunt u kosteloos tot 24 uur van tevoren (in werkdagen) een gesprek afzeggen. Indien u een consult niet tijdig annuleert, zijn de kosten van dit consult voor eigen rekening, ze worden niet vergoed door uw verzekeraar.

Ten aanzien van de betaling zijn de algemene betalingsvoorwaarden van het Nederlands Instituut van Psychologen van kracht.
(zie: betalingsvoorwaarden)


Deze pagina is het laatst gewijzigd op: 2017-12-08 10:51:14 en is aangemaakt op: 2009-05-22 13:48:33

Gemaakt door Mark Kamsma © 2010 - 2020 | Made by Mark Kamsma © 2010 - 2020